Plan konferencji

Planujemy, aby część wykładów na IX FORUM miało charakter szkoleniowy.

Komitet Naukowy FORUM zaproponował kilku wybitnym polskim matematykom wygłoszenie dłuższych wykładów plenarnych dotyczących aktualnych i ważnych kierunków badań w ramach równań różniczkowych. Komitet Naukowy zadba o to, aby wykłady te były dostępne dla matematyków na początkach ich kariery badawczej.

 Aktualnie następujące osoby potwierdziły, że wygłoszą wykłady szkoleniowe:

 • Krzysztof Chełmiński (PW) 
  Rozwiązania zrenormalizowane dla równań eliptycznych i parabolicznych
 • Tomasz Cieślak (IMPAN) 
  Najnowsze wyniki dotyczące równania Eulera
 • Aleksander Ćwiszewski (UMK)
  Badanie dynamiki ewolucyjnych równań różniczkowych cząstkowych metodami topologicznymi
 • Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
  O najciekawszych wynikach prof. Zaremby z równań różniczkowych

 • Piotr Gwiazda (UW)
  TBA
 • Tadeusz Kulczycki (PWr) 
  Rozszerzenia harmoniczne dla ułamkowych laplasjanów
 • Ryszard Rudnicki (UŚ i IMPAN) 
  O modelach strukturalnych opisanych równaniami cząstkowymi z operatorami nielokalnymi
 • Piotr Zgliczyński (UJ)
  O dowodach wspomaganych komputerowo w równaniach różniczkowych

Oczekujemy kolejnych zgłoszeń wykładów szkoleniowych, a ich lista jest systematycznie aktualizowana.