VII Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych

13.06.2010 - 18.06.2010

Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych jest konferencją środowiskową.

Uwaga: Zanim się Państwo zarejestrują prosimy o uważne przeczytanie informacji o koszcie i możliwości dofinansowania uczestnictwa.

Kontakt:

W przypadku gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące konferencji, uprzejmie prosimy o kontakt z viiforum@bedlewo.pl

Ważne linki:

Koszt i możliwość dofinansowania

Koszt konferencji to 1000 PLN. Będzie on pokrywał zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość pełnego lub częściowego dofinansowania uczestnictwa niektórych z Państwa. W pierwszej kolejności chcielibyśmy w ten sposób wesprzeć studentów i młodych naukowców, którzy mają ograniczone możliwości wsparcia finansowego z innych źródeł.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za udzieleniem takiego wsparcia będzie zgłoszenie przez danego uczestnika wystąpienia w formie krótkiego odczytu bądź plakatu, chodź nie jest to warunek konieczny. Jeśli nie będą Państwo chcieli zgłosić żadnego wystąpienia, prosimy tym bardziej o podanie dodatkowych informacji, które by pomogły organizatorom w podjęciu decyzji o dofinansowaniu Państwa uczestnictwa.

Ważniejsze daty:

  • 17 kwietnia 2010 - koniec rejestracji na konferencję i aplikacje o dofinansowanie (Uwaga: przedłużony czas rejestracji na konferencję)
  • 14 maja 2010 - ostatni dzień na wysłanie abstraktów wystąpień (patrz Wymagania dotyczące abstraktów)
  • 4 czerwca 2010 - ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (patrz Jak dokonać opłaty konferencyjnej?).

Jak dokonać opłaty konferencyjnej?

Opłaty konferencyjnej w wysokości 1000zł, pokrywającej zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne, należy dokonać do 4 czerwca na konto:

Bank BPH SA, oddz. w Warszawie
90 1060 0076 0000 3210 0014 0962,

którego właścicielem jest:

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa.

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać:

ForumVII  *imię i nazwisko uczestnika*.

Dojazd:

Organizatorzy zapewnią dojazd ze stacji PKP w Poznaniu do Ośrodka w Będlewie w niedzielę 13 czerwca. Będzie również zapewniony dojazd z Ośrodka do Poznania ostatniego dnia konferencji (piątek, 18 czerwca) po obiedzie.

Jeśli zdecydują się Państwo na transport we własnym zakresie, to pomocną może byś strona O Ośrodku, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o położeniu Ośrodka.