Plan konferencji

Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek

Niedziela, 13.06.2010

19:30 KOLACJA  

Poniedziałek, 14.06.2010

08:00-08:45 ŚNIADANIE  
08:45-9:00 Otwarcie VII Forum Równań Różniczkowych Czastkowych SALA C
9:00-9:40 Nowe rezultaty o regularności rozwiązań równań Naviera-Stokesa
Wojciech Zajączkowski, Instytut Matematyczny PAN
SALA C
9:45-10:25 Równanie dynamiki dyslokacji w kryształach
Piotr Biler, Uniwersytet Wrocławski
SALA C
10:25-10:45 Przerwa na kawę
10:45-11:05 Globalne i regularne rozwiązania równań płynu mikropolarnego w obszarach cylindrycznych
Bernard Nowakowski, Instytut Matematyczny PAN
SALA C Lokalne zagadnienie Cauchy'ego dla równań róożniczkowo funkcyjnych typu hamiltona jacobiego
Elżbieta Puźniakowska-Gałuch, Uniwersytet Gdański
SALA A
11:10-11:30 Teoria istnienia rozwiązań dla niemonotonicznego układu poroplastyczności
Sebastian Owczarek, Politechnika Warszawska
SALA C Stabilność zagadnień różnicowych generowanych przez nieskończone układy parabolicznych równań różniczkowo-funkcyjnych
Danuta Jaruszewska-Walczak, Uniwersytet Gdański
SALA A
11:35-11:55 Stacjonarne równania Naviera-Stokesa z warunkami brzegowymi poślizgu
Tomasz Piasecki, Instytut Matematyczny PAN
SALA C Problemy z nielokalnymi warunkami brzegowymi dla nieskończonych układów równań parabolicznych i eliptycznych
Tomasz Zabawa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
SALA A
 
13:00 OBIAD
 
15:00-15:20 Asymptotyczne własności stochastycznego równania symbiozy
Urszula Skwara, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
SALA C Asymptotyka rozwiązań jednowymiarowego równania agregacji
Rafał Celiński, Uniwersytet Wrocławski
SALA A
15:25-15:45 Rozwiązania typu frontu fali dla uogólnionego równania Kortewega-deVriesa oraz Burgersa-Kortewega-deVriesa
Katarzyna Szymańska-Dębowska, Politechnika Łódzka
SALA C Asymptotyczna stabilność osobliwych rozwiązań nieliniowego równania ciepła
Dominika Pilarczyk, Uniwersytet Wrocławski
SALA A
15:50-16:15 Przerwa na kawę
16:15-16:45 Niestacjonarny przepływ dla równań Naviera-Stokesa w obszarach cylindrycznych
Joanna Rencławowicz, Instytut Matematyczny PAN
SALA C
16:50-17:20 Pewne metody iteracyjne dla zagadnienia Darboux z prawą stroną spełniającą uogólniony warunek Volterra
Antoni Augustynowicz, Uniwersytet Gdański
SALA C
 
19:00 KOLACJA (ognisko)

Wtorek, 15.06.2010

08:00 ŚNIADANIE  
9:00-9:40 Global attractors for 2-D Kirchoff-Boussinesque evolutions
Irena Lasiecka, University of Virginia
SALA C
9:45-10:25 Połączenia heterokliczne między punktami stałymi dla równania Kuramoto-Shivashinskiego na prostej. Dowód wspierany komputerowo.
Piotr Zgliczyński, Uniwersytet Jagielloński
SALA C
10:25-10:45 Przerwa na kawę
10:45-11:05 Uogólnione równania Stokesa w przestrzeniach Orlicza
Aneta Wróblewska, Uniwersytet Warszawski
SALA C Asymptotyka rozwiązań zagadnień z mocno osobliwymi jądrami
Andrzej Raczyński, Uniwersytet Wrocławski
SALA A
11:10-11:30 Jakościowa analiza zdyskretyzowanych w czasie równań Naviera-Stokesa
Ewelina Zatorska, Uniwersytet Warszawski
SALA C Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieregularnych współczynnikach zależnych od czasu
Marta Kornafel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
SALA A
11:35-11:55 Algorytm split-up w dynamice populacyjnej
Agnieszka Ulikowska, Uniwersytet Warszawski
SALA C Oszacowania drabinowe dla równań płynu mikropolarnego w dwóch wymiarach
Piotr Szopa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
SALA A
 
13:00 OBIAD
 
15:00-15:20 Asymptotyczne własności układu równań w modelu drapieżca-ofiara zależnym od wieku
Antoni Leon Dawidowicz, Uniwersytet Jagielloński
SALA C   SALA A
15:25-15:45 Twierdzenie spektralne w badaniu rozwiązalności równań nieliniowych
Przemysław Zieliński, IM PAN, Politechnika Łódzka
SALA C O warunkowej regularności osiowosymetrycznych rozwiazań równań Navier-Stokesa
Adam Kubica, Politechnika Warszawska
SALA A
15:50-16:15 Przerwa na kawę
16:15-16:45 Zagadnienie początkowe dla zmodyfikowanego równania Camassa-Holm
Przemysław Górka, Politechnika Warszawska i Universidad de Talca
SALA C
16:50-17:20 Problem z przeszkodą dla równania Blacka-Scholesa
Andrzej Rozkosz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
SALA C
 
18:30 KOLACJA

Środa, 16.06.2010

08:00 ŚNIADANIE  
9:00-9:30 Diagramy bifurkacyjne dla modelu cząstek Fermiego-Diraca
Robert Stańczy, Uniwersytet Wrocławski
SALA C
9:35-10:05 Matematyczny model zagadnienia kontaktowego dla ciał lepkosprężystych z długą pamięcią
Anna Ochal, Uniwersytet Jagielloński
SALA C
10:10-10:40 Przepływy cieczy o uwikłanych związkach konstytutywnych
Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Uniwersytet Warszawski
SALA C
10:45-11:10 Przerwa na kawę
11:10-11:40 Singularna i zdegenerowana dyfuzja w modelach chemotaksji
Dariusz Wrzosek, Uniwersytet Warszawski
SALA C
11:45-12:15 Własności słabo zbieżnych ciągów gradientów i zastosowania do niewypukłych zagadnień wariacyjnych
Agnieszka Kałamajska, Uniwersytet Warszawski
SALA C
 
13:00 OBIAD
 
15:00 Marszobieg
 
19:00 KOLACJA (ognisko)

Czwartek, 17.06.2010

08:00 ŚNIADANIE  
9:00-9:40 Układ dynamiczny w l^\infty(Z) związany z równaniem Burgersa
Bogdan Przeradzki, Politechnika Łódzka
SALA C
9:45-10:25 Równania dyssypatywne i ekstremalne equilibria
Jan Cholewa, Uniwersytet Śląski
SALA C
10:25-10:45 Przerwa na kawę
10:45-11:05 Klasyczne rozwiązania hiperbolicznych zagadnień początkowo-brzegowych z odchyleniem zależnym od funkcji niewiadomej
Wojciech Czernous, Uniwersytet Gdański
SALA C Istnienie i jednoznaczność rozwiązań w modelu termolepkoplastyczności
Leszek Bartczak, Politechnika Warszawska
SALA A
11:10-11:30 Metody różnicowe uwikłane dla nieliniowych równań różniczkowo funkcyjnych typu parabolicznego
Milena Netka, Uniwersytet Gdański
SALA C Modele kontaktu ciała niesprężystego z podłożem
Łukasz Gleń, Politechnika Warszawska
SALA A
11:35-11:55 Restriction geometric operators to leaves of foliation
Antoni Pierzchalski, Uniwersytet Łódzki
SALA C Regularność dla modeli potęgowych w teorii odkształceń niesprężystych
Przemysław Kamiński, Politechnika Warszawska
SALA A
 
13:00 OBIAD
 
15:00-17:00 SESJA PLAKATOWA  
 
18:30 KOLACJA

Piątek, 18.06.2010

08:00 ŚNIADANIE  
9:00-9:40 Model ewolucji populacji z uwzględnieniem migracji
Tadeusz Nadzieja, Uniwersytet Opolski
SALA C
9:45-10:25 On pullback attractors in h^1_0 for nonautonomous reaction-diffusion equations
Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
SALA C
10:25-10:45 Przerwa na kawę
10:45-11:25 O jednorodnym równaniu Boltzmanna dla cząstek maxwellowskich
Grzegorz Karch, Uniwersytet Wrocławski
SALA C
11:30-11:50 Jednoznaczność rozwiązań i ich ciągła zależność od parametru dla dyskretnych zagadnień brzegowych
Marek Galewski, Uniwersytet Łódzki
SALA C
11:55-12:25 Hiperboliczne prawa zachowania o wielowartościowym strumieniu
Piotr Gwiazda, Uniwersytet Warszawski
SALA C
 
12:30 ZAKOŃCZENIE VII FORUM RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH
 
13:00 OBIAD