Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

Piotr Biler, Jan Cholewa, Tomasz Dłotko, Piotr Gwiazda, Grzegorz Karch, Piotr B. Mucha

Komitet organizacyjny

Piotr Gwiazda, Paweł Konieczny, Piotr B. Mucha, Agnieszka Świerczewska-Gwiazda,
Aneta Wróblewska, Ewelina Zatorska