Sponsorzy VII Forum

Organizatorzy chcieliby wyrazić swoją wdzięczność następującym instytucjom wspierającym finansowo uczestników konferencji:

  • Centrum Banacha
  • Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski